Tipărire

 PLĂȚI ONLINE

Acum îţi poţi plăti taxele online rapid şi sigur. Pentru mai multe detalii, intră aici.


Voteazalegal

http://www.votlegal.mai.gov.ro/


119

REGULAMENT privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a COMUNEI GRUIUProiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020

                         stema fb

Comunicat de presă | Comuna Gruiu


 

Strategia Județului Ilfov în Domeniul Energiei 2018-2025


 

        Comunicat de presă privind intenția de implementare a proiectului cu titlul „Conservearea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Căldărușani, județul Ilfov”, ce va fi depus în vederea finanării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

 

Comunicat de presă Fișă cadru prezentare proiect