Tipărire

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri


Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice


Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice


Deschidere procedură succesorală