Tipărire

Persoane fizice:
Cerere eliberare certificat fiscal - Anexa 10
Declarația de impunere pe clădiri - Model ITL 001
Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - Model ITL 003
Declarația de impunere mijloace de transport - Model ITL 005
Declarația de impunere pe cladiri, majorat - Model ITL 026
Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport - Model ITL 027


Persoane juridice:
Cerere eliberare certificat fiscal - Anexa 12
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri - Model ITL 002
Declaratie de impunere terenuri - Model ITL 004
Declaratie de impunere mijloace de transport - Model ITL 005
Declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - Model ITL 014
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - Model ITL 027