Tipărire
Nr. crt. Data adoptării hotărârii Conținutul pe scurt 
1 31.01.2019 Aprobă organigrama, ștatul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gruiu pe anul 2019
2 31.01.2019 Aprobă cota de carburanți și consumul lunar pentru autovehiculul din dotarea Primăriei Gruiu pentru anul 2019
3 31.01.2019 Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019
4 31.01.2019 Se aprobă mandatul special pentru aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București Ilfov
5 31.01.2019 Se aprobă categoriile care beneficiază de reduceri și gratuități la transportul public de călători de pe traseele membre ale ADTPBI
6 28.02.2019 Se aprobă alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
7 28.02.2019 Se aprobă actualizarea Programului Integrat de Transport STB SA
8 28.02.2019 Aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare iluminat public în comuna Gruiu, județul Ilfov”
9 28.02.2019 Aprobă atribuirea de denumire stradală a unei străzi situate pe raza comunei Gruiu, sat Gruiu, județul Ilfov
10 29.03.2019 Se aprobă execuția bugetară pe trimestrul IV din anul 2018
11 29.03.2019 Se aprobă rezultatul inventarierii bunurilor care fac parte din domeniul public și privat al comunei Gruiu
12 09.04.2019 Se aprobă alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
13 09.04.2019 Se aprobă bugetul local al comunei Gruiu pe anul 2019
14 09.05.2019 Se aprobă execuția bugetară pe trimestrul I din anul 2019
15 09.05.2019 Se aprobă rețeaua școlară la nivelul comunei Gruiu cu structura aferentă pentru anul 2019-2020
16 09.05.2019 Aprobă Planul Urbanistic Zonal întocmit de SC Quadro Solar SRL - Introducere în intravilan, lotizare și construire ansamblu de locuințe
17 31.07.2019 Se aprobă execuția bugetară pe trimestrul II din anul 2019
18 31.07.2019 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local
19 08.08.2019 Se aprobă alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
20 08.08.2019 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gruiu pe anul 2019
21 08.08.2019 Se aprobă regulamentul de organizare și desfășurare a excursiilor în programul „Marea pentru toți”
22 08.08.2019 Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României
23 26.09.2019 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gruiu pe anul 2019
24 26.09.2019 Se aprobă acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov
25 26.09.2019 Aprobă acordarea de mandat special al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr.2, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA
26 26.09.2019 Se aprobă împuternicirea domnului Samoilă Ion, primar al comunei Gruiu, să facă parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
27 26.09.2019 Se aprobă studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele „Construire parc central comuna Gruiu”, „Înființare strada Carpenului și extindere strada Islazului, sat Șanțu Florești, comuna Gruiu”, „Supraveghere video instituții de învățământ”
28 27.09.2019 Se aprobă atribuirea de denumire stradală pentru o stradă din comuna Gruiu, satul Lipia - Strada Frumoasă
29 09.10.2019 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gruiu pe anul 2019
30 09.10.2019 Se aprobă devizul actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Înființare Grădiniță cu Program Prelungit”
31 09.10.2019 Se aprobă asocierea Consiliului Județean Ilfov cu Consiliul Local Gruiu în vederea asigurării finanțării „Construire parc central comuna Gruiu”
32 09.10.2019 Se aprobă asocierea Consiliului Județean Ilfov cu Consiliul Local Gruiu în vederea asigurării finanțării „Înființare str. Carpenului, extindere str. Islazului”
33 09.10.2019 Se aprobă asocierea Consiliului Județean Ilfov cu Consiliul Local Gruiu în vederea asigurării finanțării „Supraveghere video în instituții de învățământ”

 

Anul 2018

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012