Tipărire

 

       În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

        Articol unic. -

   (1) Se aproba stemele comunelor Dobroesti si Gruiu, judetul Ilfov, prevazute in anexele nr. 1.1 si 1.2*.

   ___________ 
   *Anexele nr. 1.1 si 1.2 sunt reproduse în facsimil.

   (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 si 2.2.

   (3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU 
EMIL BOC

Contrasemnează: 
Ministrul administraţiei şi internelor, 
Constantin-Traian Igaş

Bucureşti, 21 decembrie 2011. 
Nr. 1.266.


ANEXA NR. 1.2

STEMA

comunei Gruiu, judeţul Ilfov

                                        

ANEXA NR. 2.2 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE 
elementelor însumate ale stemei comunei Gruiu, judeţul Ilfov

        Descrierea stemei


        Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Gruiu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
        În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o biserică ortodoxă, privită din faţă, cu un pridvor, susţinut de patru coloane, cu trei turle, una centrală mai mare, două pe flancuri mai mici, cu abside, totul de argint. 

        În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află o ramură de stejar, compusă din trei frunze şi două ghinde, totul de aur. 

        În vârful scutului, în dreapta, în câmp roşu, se află un mânunchi format din patru spice, de aur. 

        În vârful scutului, în stânga, în câmp albastru, se află un peşte poziţionat în bară şi cu capul în jos, de argint. 

        Scutul este timbrat de o coroana murală de argint cu un turn crenelat.


        Semnificaţiile elementelor însumate :


        Biserica reprezintă Mânăstirea Căldăruşani, ridicată de domnitorul Matei Basarab în anul 1637.

        Ramură de stejar simbolizează pădurile de stejar care compuneau Codrul Vlăsiei.

        Cele patru spice de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor semnifică numărul satelor componente ale comunei.

        Peştele face aluzie la bogăţia piscicolă a zonei.

        Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 18 din data de 10 ianuarie 2012.


Citeşte aici integral descrierea stemei